शिक्षाको आड़मा नैतिक अपराध

  - शमशाद आदिल समाजमा फैली रहेको विकृति विसंगती हरु लाई न्यूनीकरण गर्नको लागि मानिस हरु ले शिक्षा हासिल गर्न तिर अग्रसर हुदै गएका छन । समाज ले विभिन्न चरण पार गर्दै शिक्षा हासिल गर्ने संदर्भमा…

Avatar

४ वर्ष अगाडि